/ Rökt Fisk / Rökt ål
  • Rökt ål

Rökt ål

Vi köper ålen enbart av licensfiskare!
När ålen landar hos oss ska det rensas, saltas, skållas, skrapas, torkas för att till sist rökas!