/ Rökt Fisk / Rökt Sik
  • Rökt Sik

Rökt Sik

Rökt Sik : Coregonus lavaretus
Ursprung : Sverige/Kanada

Vi köper Svensk Sik så ofta vi kan och när vi inte kan få tag på Svensk så tar vi Sik från Kanada. Siken saltas, torkas och varmröks med alspån av oss i Arboga! En riktig läckerhet!